dino

Read more

REVIEW Alien Attack Firage

หุ่นตัวนี้จริงๆชื่อ Mirage / Dino เป็นงานจากค่าย Alien Attack ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกที่เปิดตัวทางค่ายอย่างสวยงาม และงานถูกลิขสิทธิ์ / แท้ อย่าง Hasbro / Takara Tomy ทำออกมาด้วยการย้อม Sideways ทำให้นักสะสมสนใจในหุ่นตัวนี้กันเป็นอย่างมาก ด้วยความเหมือนและสมจริงกับในภาพยนตร์

Showing the single result